Dân biểu tỉnh bang Ontario, hôm thứ tư 26/04, đã quàng khăn Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng của cộng đồng người Viêt tỵ nạn, trong phiên họp của Quốc hội tỉnh bang, để ghi dấu ngày người Việt tỵ nạn Cộng sản khởi đầu hành trình tìm Tự do. Đại diện các hội đoàn và nhiều thành viên Cộng đồng đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Tại phòng tiếp tân trong Quốc hội, TNS Ngô Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân, ông Đồng Văn Minh và Chủ tịch VOICE Canada, ông Đỗ Kỳ Anh, đã lần lượt ngỏ lời cảm ơn các dân biểu đảng Bảo Thủ đã vinh danh Cộng đồng Người Việt nhân dịp kỷ niệm đệ nhị chu niên đạo luật “Ngày Hành trình tìm Tự do” được ban hành.

Dân biểu tỉnh bang, Julia Munro, đơn vị York-Simcoe, trong lời phát biểu trước Viện Lập pháp, đã đề cập đến biến cố 30/04.

“Đây là ngày ghi dấu người Việt tỵ nạn Cộng sản vượt bao hiểm nguy, bỏ nước ra đi tìm Tự do và được Canada đón nhận cách nay 42 năm”, bà Julia Munro nói.

“Thật là một vinh dự được các dân biểu tỉnh bang, ngày hôm nay, lần thứ hai, quàng lá Cờ Vàng biểu tượng Di sản, Tự do, lá cờ thể hiện sức mạnh của Cộng đồng người Việt”.

“Thứ bảy này, ngày 29/04, lần đầu tiên, lá cờ Tự do, sẽ được trang trọng thượng kỳ ở kỳ đài của Viện lập pháp Ontario và Cộng đồng người Việt đang hướng về sự kiện quan trọng này”, bà Julia Munro nói với các vị đồng viện.

Buổi lễ kỷ niệm “Ngày hành trình tìm Tự do” đã kết thúc vào lúc 3 giờ cùng ngày.