alt
 
 
Phóng viên Quốc Việt, Đài SBS - Úc Châu, phỏng vấn Bà Đặng Mỹ Dung
 
Dùng nút điều khiển để nghe/tắt
(Chờ chốc lát, lâu hay mau tùy theo đường truyền)