alt
 
 
Bà Đặng Mỹ Dung, tác giả quyển sách "Ngàn Giọt Lệ Rơi" trả lời phỏng vấn nhiều kỳ do Tường Thắng, phóng viên của Trang Việt Nam Exodus, thực hiện.
 Dùng nút điều khiển để nghe/tắt
(Đôi khi phải chờ, lâu hay mau tùy theo đường truyền)