Chiến tranh Việt Nam được lừa bịp dưới lớp phấn son "chống ngoại xăm, giải phóng dân tộc" đã được phơi bày trần trụi bản chất thật sự là bành trướng chủ nghĩa vô nhân cộng sản. Hồ chí Minh và đảng của ông đã gây ra muôn ngàn tội ác, khủng bố, giết chốc gây đau thương cho dân tộc Việt Nam suốt mấy mươi năm liền, và hệ quả hiện nay đất nước tụt hậu, lệ thuộc ngoại bang. Đất liền, biển đảo một phần đã mất và tiếp tục mất dần vào tay Tàu cộng. Bấm vào những hàng chữ dưới đây xem phim tài liệu về Tội Ác Cộng sản Việt Nam.