Mời quý vị thưởng thức bản nhạc "Hát Cho Đồng Bào Tôi" của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua sự trình bày của bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của người tù lương tâm Đinh Nguyên Kha.