Trả lời phỏng vấn, ông Bùi Tín tái xác nhận chủ thuyết cộng sản chẳng những là một sai lầm lớn mà còn là một tội ác rất lớn của thế kỷ  20 và nạn nhân của nó lên đến cả trăm triệu người. Dân tộc Việt Nam chịu chung số phận khi ông Hồ du nhập chủ thuyết này vào Việt Nam. Ông tin rằng vì tội ác của chủ nghĩa ấy nên sự sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn với những chi tiết cập nhật về nội tình Việt Nam hiện nay.