Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm "Việt Nam ơi!", nhạc và lời: Trúc Hồ

 

VIỆT NAM ƠI

Ta từng ngày qua sống đời đen tối,
Ta từng ngày qua sống trong lo sợ.
Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính...
Ta ngày hôm nay sẽ là dòng nước, dòng nước tự do đang dâng cao tuôn trào.
Theo những dòng sông từng giờ ra biển đông, làn sóng tự do ta xóa tan bá quyền.
Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng giờ, hãy đứng lên đừng nên lo sợ.
Ta thề không phản bội quê hương.
Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng nhau một lòng, hãy đứng lên đập tan bạo tàn.
Ta thề không nô lệ ngoại bang...

Ta từng ngày qua sống đời đen tối,
Ta từng ngày qua sống trong lo sợ.
Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính...
Ta ngày hôm nay sẽ là ngọn lửa, ngọn lửa thiêng đi khắp soi muôn miền.

Ta theo gót tiền nhân, bốn ngàn năm hiển linh, đoàn kết toàn dân thay vận mình nước Nam.
Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng ngày, hãy đứng lên đập tan độc tài.
Ta giành quyền bảo vệ giang san.

Việt Nam ơi, khắp năm châu người dân một lòng, hãy đứng lên con cháu Tiên Rồng.
Ta cùng xây dựng lại Việt Nam.

Ta người nông dân, ta người công nhân, ta người sinh viên, em học sinh, anh người lính.

Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng giờ, hãy đứng lên đừng nên lo sợ.
Ta thề không phản bội quê hương.

Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng nhau một lòng, hãy đứng lên đập tan bạo tàn.
Ta thề không nô lệ ngoại bang.

Việt Nam ơi, đất nước ta khổ đau từng ngày, hãy đứng lên đập tan độc tài.
Ta giành quyền bảo vệ giang san.

Việt Nam ơi, khắp năm châu người dân một lòng, hãy đứng lên con cháu Tiên Rồng.
Ta cùng xây dựng lại Việt Nam.