Một video thực hiện bởi Đài Á Châu Tự Do, phỏng vấn một vài bạn trẻ, sinh ra, lớn lên và được giáo dục trong lòng XHCN.

Họ nghĩ gì về hiện trạng đất nước, 39 năm sau biến cố 30/04/1975?

 

 

Mời xem cuộc phỏng vấn tương tự được thực hiện bởi RFA vào năm thứ 38 sau biến cố  30-4-75