Buổi phỏng vấn do Đài VOA thực hiện, Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của người tù nhân lương tâm Đổ Thị Minh Hạnh, nói về những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam.