Tường trình bởi Đài Á Châu Tự Do

Nguồn: RFA 7-5-2013