Blogger Huỳnh Ngọc Chênh dành cho RFA cuộc phỏng vấn đặc biệt ngay sau khi nhận giải thưởng Netizen 2013 tại Paris