Nhân 70 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến 19/12/1946, hôm nay trong một bài viết đăng trên Tuổi Trẻ Online, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Tinh thần Toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị!"
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng về suy nghĩ này. Trước tình trạng ngập lụt ở miền Trung khiến hàng trăm người chết mà nhà nước vẫn bình chân như vại, thiết nghĩ toàn quốc có lẽ sẽ phải kháng chiến không sớm thì muộn thôi.
 
Cám ơn Thủ tướng đã ngầm ý khơi gợi tinh thần bất diệt đó của các thế hệ người Việt cho mọi người hôm nay. Nếu tôi hiểu sai, mong Thủ tướng đính chính.