Với những diễn biến chánh trị, sắp xếp quyền lực của đảng cộng sản qua các đại hội cấp miền, cấp trung ương, cùng việc gắp rút cử Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu. Các bạn trẻ tại Việt Nam đón Giao Thừa Tết Dương lịch cùng đồng ca  bài hát "Chúng đi buôn" của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, thu video bỏ lên facebook của mình công khai gởi lời nhắn: "Gởi tặng tâm tư cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam."