alt
 
Bấm vào những ô dưới đây nếu nghe bằng tablet/Ipad/Smart Phone
 
Ông Vy Thanh, tác giả quyển sách "Lớn Lên Với Đất Nước" trả lời phỏng vấn nhiều kỳ do Tường Thắng, phóng viên của Trang Việt Nam Exodus, thực hiện. 
 
Phần 1 Phần 2 
Phần 3 Phần 4 (về Ngày 19/8)