alt
 
Bấm vào những ô dưới đây nếu nghe bằng tablet/Ipad/Smart Phone
 
Bà Đặng Mỹ Dung, tác giả quyển sách "Ngàn Giọt Lệ Rơi" trả lời phỏng vấn nhiều kỳ do Tường Thắng, phóng viên của Trang Việt Nam Exodus,thực hiện.
 
 

 

Những buổi phỏng vấn Bà Đặng Mỹ Dung, tác giả quyển sách "Ngàn Giọt Lệ Rơi" do  Quốc Việt, phóng viên Đài SBS, Úc Châu, thực hiện. 

Phần 1 Phần 2 
Phần 3 Phần 4