Nguồn gốc ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 như sau:

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt (tham khảo Wikipedia).

Không chỉ riêng ngày này, mà tất cả những ngày lễ hoặc kỷ niệm nào khác của nhà nước này, đối với tôi đều vô nghĩa. Không phải tôi thù hằn hay căm ghét gì họ, mà đơn giản là bởi từ lâu đối với tôi chế độ này không chính danh, do không được toàn dân Việt Nam bầu chọn dân chủ.

Đã không chính danh thì mọi sự kiện lịch sử, thể chế pháp lý, chức vụ công quyền và lá cờ đỏ sao vàng của chế độ chính trị này đều vô giá trị trong mắt tôi. Tất nhiên, tôi đành phải sống ở đây và đành chấp nhận sự hiện diện của nhà nước này, bởi tôi không có lựa chọn khác ngoài điều duy nhất là muốn sinh sống tại Tổ Quốc mình.

Và vì không có lựa chọn khác, nên tôi muốn hệ thống nhà nước cộng sản biến khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, để tôi có thể sống thực sự tự do trên quê hương, mà không phải nhìn thấy cái quái thai đó hàng ngày.

FB:Luật Sư: Lê Công Định