Theo fb DoanTrang

Quan đầu tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự, ký quyết định cho Formosa đầu tư 70 năm vào Việt Nam đã từ năm 2008. Ấy là năm TS. chuyên ngành xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng đang ngự ghế Chủ tịch Quốc hội, và cử nhân luật ở bưng Nguyễn Tấn Dũng đang là Thủ tướng Chính phủ.

Cho nên, nếu chỉ xử mỗi mình họ Võ tội rước Formosa vào Việt Nam thì tất nhiên là chưa đủ, chưa thể đủ. Tuy nhiên, hiện giờ luật triều đình vẫn chưa cho phép chuyện "quan lại phạm tội, phải bị xử như dân", nên tạm thời chưa thể hạch tội TS. Trọng và cử nhân Dũng.

Dẫu sao thì lưới trời cũng lồng lộng, e là hai người ấy và cả phường cẩu quan hiện giờ không đắc chí mãi được đâu.

 

Pham Doan Trang's photo.
 
Pham Doan Trang's photo.