Lần đầu đọc khái niệm "kiêu ngạo cộng sản" trong các tác phẩm của Lenin nhiều năm trước đây, tôi thực sự ngạc nhiên. Cộng sản có gì hay và đáng tự hào mà kiêu ngạo?

Phong trào cộng sản vốn khởi phát dựa vào lực lượng đám đông vô học hoặc mù quáng; tranh giành quyền lực bằng bạo lực đẫm máu, gây nên bao cảnh tang tóc cho nhân loại; bám víu quyền lực bằng chà đạp nhân quyền, đàn áp tàn bạo mọi ý nguyện tự do của toàn dân; xây dựng xã hội bằng chính sách ngu dân, kéo lê nền kinh tế quốc gia từ khủng hoảng này qua khủng hoảng khác.

Đi ngược lại mọi tiến trình văn minh và nhân bản của nhân loại như thế, thì có gì tự hào mà "kiêu ngạo"? Bầy khỉ giữa thế giới loài người mang tâm lý "kiêu ngạo khỉ" chăng?

Phong trào cộng sản vốn khởi phát dựa vào lực lượng đám đông vô học hoặc mù quáng; tranh giành quyền lực bằng bạo lực đẫm máu, gây nên bao cảnh tang tóc cho nhân loại; bám víu quyền lực bằng chà đạp nhân quyền, đàn áp tàn bạo mọi ý nguyện tự do của toàn dân; xây dựng xã hội bằng chính sách ngu dân, kéo lê nền kinh tế quốc gia từ khủng hoảng này qua khủng hoảng khác.

http://giaoduc.net.vn/…/Kieu-ngao-cong-san-la-nguy-co-lon-n…