Nhà báo Phạm Đoan Trang
Tại Việt Nam, báo chí đang ngày càng có trách nhiệm nặng nề, đạo đức nghề nghiệp người làm báo đang ngày càng là mối quan tâm của xã hội, không chỉ đối với nhà báo lề Đảng mà cả với người đang làm báo lề Dân.
 
Hiện tình đất nước đang đòi hỏi mỗi người làm báo cần phải nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo Đoan Trang và nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trao đổi xoay quanh chủ đề này.
 

Mời quý vị theo dõi.