Luật sư Lê Công Định 

Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân ngày 14/05:

Tháng 7/2010, khi bị giam cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức ở Xuân Lộc, bàn về tình hình Biển Đông, anh Thức nói với tôi rằng chiến lược của Việt Nam cần tập trung vào những điểm chính sau đây:

1. Quốc tế hóa tranh chấp chủ quyền, tuyệt đối không nên thương lượng riêng với Trung Quốc trong bất cứ trường hợp nào (như vậy, nói cách khác, “Thỏa thuận những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”,... do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào ký trong dịp Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 10-2011 là một sai lầm lịch sử);

2. Tránh cô lập hóa về ngoại giao, tranh thủ ủng hộ bên thứ ba trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines;

3. Tận dụng công pháp quốc tế, khởi kiện Trung Quốc trước các cơ quan tài phán quốc tế bằng mọi cách, kể cả liên kết với các bên thứ ba;

4. Xem xét khả năng tham gia liên minh quân sự với một đồng minh mạnh, làm đối trọng với Trung Quốc; và

5. Từng bước xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh.

Những gì đang diễn ra tại Biển Đông cho thấy anh Trần Huỳnh Duy Thức là một chiến lược gia có tầm nhìn hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào hiện tại.